Wij zijn kaleidoscoop Nieuw Vennep

Dit is een site over laagdrempelige jeugdzorg in Nieuw Vennep en omstreken. Zoals u waarschijnlijk weet is er met betrekking tot de jeugdzorg in Nederland een transitieoperatie gaande waarbij met ingang van 1 januari 2015 de organisatie en financiering van de jeugdzorg bij de gemeentes zal komen te berusten. Op dit moment wordt op de diverse niveaus, ambtelijk, bestuurlijk en beroepsinhoudelijk met alle macht gewerkt aan deze overdracht van verantwoordelijkheid voor de zorg voor de jeugd. Veel van de daadwerkelijke uitvoering is op het moment nog onduidelijk, echter de grote lijnen staan wel vast. Waar de plannen enerzijds op veel kritiek en weerstand stuiten zijn er anderzijds ook duidelijke kansen in die zin dat binnen het nieuwe stelsel (gespecialiseerde) zorg aan de jeugd op laagdrempelig niveau geboden kan worden. Daarnaast zal de nieuwe situatie door minder bureaucratie de slagvaardigheid binnen de zorg vergroten. De arts/schoolarts zal in het nieuwe stelsel een belangrijke rol vervullen als poortwachter naar de daarachter gelegen jeugdzorg. In het licht van deze toekomstige transitie van zorg is er binnen Nieuw-Vennep een initiatief ontstaan van verschillende disciplines die zorg leveren aan jeugd. Dit is vorm gegeven in Kaleidoscoop, een multidisciplinaire samenwerking tussen logopedie, kinderfysiotherapie, schoolpsychologie en 1e en 2e lijns psychologische en kinderpsychiatrische hulpverlening.

Punt-Advies

voor eerstelijns psychologische hulpverlening van mevrouw drs. Ina Punt

COLETTE ROMEIN

Eerstelijns psycholoog, lid van de Landelijke Vereniging Vrijgevestigde en Eerstelijns Psychologen. Als algemeen en family mediator kunt u mij inschakelen voor bemiddeling bij conflicten.

LOGOPEDIEPRAKTIJK LINQUENDA

Logopediepraktijk Linquenda is een allround logopediepraktijk waar 5 logopedisten parttime werkzaam zijn.

PRAKTIJK KLAVERTJE VIER

Tot de mogelijkheden van deze praktijk behoren: het verrichten van diverse soorten onderzoek op cognitief, gedragsmatig en sociaal-emotioneel gebied, gerichte en directe hulp