Praktijk Klavertje vier

Praktijk Klavertje Vier is een praktijk voor onderzoek, advies en begeleiding van mevrouw drs. Fiona Waterbeek-Kiel (Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd, schoolpsycholoog , Orthopedagoog-generalist NVO).

Deze praktijk is, naast kortdurende eerstelijns psychologische hulpverlening, ook gericht op problemen met en rond het schoolse leren. Tot de mogelijkheden van deze praktijk behoren onder andere: het verrichten van diverse soorten onderzoek op cognitief, gedragsmatig en sociaal-emotioneel gebied, het bieden van gerichte en directe hulp bij leerproblemen (basis- en voortgezet onderwijs) en individuele begeleiding/coaching (cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte gespreksvoering, faalangstreductietraining).

Praktijk Klavertje Vier is in samenwerking met Logopediepraktijk Linquenda aangesloten bij het Dyslexie Collectief. Dit in het kader van het bieden van vergoede dyslexiezorg (onderzoek en behandeling) binnen de Haarlemmermeer.

Tevens biedt de praktijk mogelijkheid tot behandeling van kinderen/jongeren met ADHD. Naast psycho-educatie en individuele trainingen wat betreft het versterken van planningsvaardigheden wordt ook de training Braingame Brian aangeboden. Deze training is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar die problemen hebben op het gebied van executief functioneren (problemen met het werkgeheugen, impulsief gedrag en moeite met het snel kunnen schakelen in verschillende situaties). Voor meer informatie zie website Praktijk Klavertje Vier: www.klavertje-vier.info, Dyslexie Collectief www.dyslexiecollectief.nl en Gaming & Training www.gamingandtraining.nl