Psycholoog M. van Wingerden

Psychotherapie-praktijk voor kinderen en jongeren

Voor wie?

Ieder kind is uniek, met een eigen aanleg en temperament. Het groeit op bij ouders met een eigen persoonlijkheid en geschiedenis. Ouders en kind beïnvloeden elkaar wederzijds.

Een kind ontwikkelt zich in een gezin, woont in een leefomgeving en gaat naar school. Het heeft ervaringen, positief en negatief.

Zolang alles zonder al te veel problemen verloopt, denk je hier niet zo over na.

“Het gaat vanzelf” en dat is vaak al ingewikkeld genoeg.

Maar soms loopt het ook niet, ondanks alle goede zorg.

Bij wie?

Mijn naam is Mariël van Wingerden, sinds 1993 werk ik als psycholoog-psychotherapeut binnen de geestelijke gezondheidszorg.

In 2004 ben ik gestart met mijn eigen praktijk in Nieuw-Vennep.

Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), en bij de Vereniging voor Kinder en Jeugd Psychotherapie (VKJP) Ik sta als klinisch psycholoog en psychotherapeut geregistreerd in het BIG-register. Voor informatie: www.bigregister.nl

Ik ben gebonden aan de beroepscode voor psychotherapeuten, zoals beschreven door de LVVP. Voor meer informatie: www.lvvp.nl

Werkwijze

Na de aanmelding nodig ik u uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek staan we stil bij de reden dat u hulp vraagt. Na dit gesprek, geef ik u een advies.

Het advies kan inhouden dat een psychologisch onderzoek wordt voorgesteld. Een onderzoek kan bestaan uit een intelligentieonderzoek en/of een persoonlijkheidsonderzoek bij uw kind. Dit onderzoek wordt altijd gecombineerd met gesprekken met de ouders, waarin de ontwikkeling van uw kind centraal staat. Soms kan een observatie thuis, op de speelzaal of school, iets toevoegen.

Dit gebeurt uiteraard alleen als u hier toestemming voor geeft.

De bedoeling van het onderzoek is om de sterke en zwakke kanten van uw kind in kaart te brengen, een antwoord te geven op de vraag waardoor problemen zijn ontstaan en welke behandeling nodig is.

Behandeling: psychotherapie voor uw kind (speltherapie, gesprekstherapie, symbooldrama, EMDR), gecombineerd met gesprekken met de ouders.

Het kan zijn dat u wordt doorverwezen, omdat ik denk dat uw hulpvraag elders beter kan worden beantwoord.